O výcviku v regresnej terapii

Regresná terapia vychádza z duchovných techník starých kultúr (Egypt, Tibet). Hovoríme o vysoko účinnej nehypnotickej alternatívnej metóde, pomocou ktorej je možné pracovať s časovou stopou našej minulosti. Technika umožňuje vyhľadať v pamäti za pomoci asociácie a následne spracovať traumy z minulosti, ktoré sú zdrojom súčasných psychických alebo fyzických problémov.
  • Komplexný seminár pre všetkých, ktorý sa zaujímajú o svoj osobnostný vývoj a poznanie seba sama
  • Kvalifikovaný celoročný výcvik pre terapeutov a lekárov
Výcvik je určený ľuďom, ktorý sa zaujímajú o hlboké (vnútorné) poznanie sebe sama a z toho vyplývajúcej transformácie vedomia. Výcvik je vhodný pre terapeutov, lekárov, ktorí pracujú s jednotlivcami, ich ťažkými osudmi a traumami. Kurz je zameraný predovšetkým na praktickú aplikáciu načerpaných poznatkov.
príloha na stiahnutie: Hlubinná regrese – cesta osvobození skrze sebepoznání©2012-2018 Alluvio.eu